Home

a very refreshing choir

SingTonic nodigt jullie uit op haar kerstconcert “Legends of Christmas” op zaterdag 9 december, 20u in de Heilige Familiekerk in Edegem.

Info en kaarten: christmas@singtonic.be

 

SingTonic vous invite à son concert de Noël « Legends of Christmas » le samedi 9 décembre à 20h à l’église Sainte Famille à Edegem.

Info et cartes : christmas@singtonic.be

 

Sponsored by

Copyright © All Rights Reserved